Wednesday, July 10, 2013

Getting GW's Interest

The George Washington University (128.164.98.131)   0 returning visits
United States FlagWashington, District Of Columbia, United States    

  
10 Jul11:20:41 AM
  
10 Jul11:23:12 AM
  
10 Jul11:23:54 AM
  
10 Jul11:37:37 AM
  
10 Jul11:42:45 AM
  
10 Jul11:45:27 AM
  
10 Jul11:49:44 AM
  
10 Jul11:52:08 AM
  
10 Jul11:53:42 AM
  
10 Jul11:53:56 AM
  
10 Jul11:55:06 AM
  
10 Jul12:01:16 PM
  
10 Jul12:03:21 PM
  
10 Jul12:09:35 PM
  
10 Jul12:17:04 PM
  
10 Jul12:21:50 PM
  
10 Jul12:22:00 PM
  
10 Jul12:22:26 PM
  
10 Jul12:32:18 PM
  
10 Jul12:32:24 PM
  
10 Jul12:43:46 PM
  
10 Jul12:44:27 PM
  
10 Jul12:44:54 PM
  
10 Jul12:45:23 PM
  
10 Jul12:45:53 PM
  
10 Jul12:46:01 PM
  
10 Jul12:46:30 PM
  
10 Jul12:46:56 PM
  
10 Jul12:47:24 PM
  
10 Jul12:47:54 PM
  
10 Jul12:48:25 PM
  
10 Jul12:49:01 PM
  
10 Jul12:49:37 PM
  
10 Jul12:50:12 PM
  
10 Jul12:50:46 PM
  
10 Jul12:51:39 PM
  
10 Jul12:52:11 PM
  
10 Jul12:52:54 PM
  
10 Jul12:53:33 PM
  
10 Jul12:54:14 PM
  
10 Jul12:54:47 PM
  
10 Jul12:55:26 PM
  
10 Jul12:56:49 PM

No comments: